Warranty


  • ΒΗΜΑ 1
  • ΒΗΜΑ 2
  • ΒΗΜΑ 3
  • ΒΗΜΑ 4
Στοιχεία Αγοραστή
  • Υπόδειγμα τύπου προϊόντος και σειριακού αριθμού μπορείτε να βρείτε [simple_tooltip content=’‘]εδώ[/simple_tooltip]. Η ετικέτα βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής, στην πλάγια όψη.

    Σας ενημερώνουμε ότι στην εταιρεία μας τηρείται αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ.